Polityka prywatności i plików cookies strony internetowej Osiedle Bliskie

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Spółka Osiedle Bliskie sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000734210 ul. Tomasza Zana 11a/50, 20-601 Lublin, NIP 712 337 11 28, 380359241 (dalej „Administrator”). 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „Rozporządzenie”. 

Celem niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych jest wypełnienie założeń Rozporządzenia. 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są poniżej, odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych. 

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

Prawa podmiotów danych 

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej danych osobowych, a w szczególności prawo do: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, 

2) prawo do sprostowania danych osobowych, 

3) prawo do usunięcia danych osobowych, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, 6) prawo do przenoszenia danych, 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących zakresu danych posiadanych przez Administratora oraz celu ich przetwarzania należy skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres biuro@osiedlebliskie.pl. Podany powyżej adres e-mail należy wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

Powierzenie danych 

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym kategoriom podmiotów: 

1. Podmiotowi dostarczającemu usługi hostingowe w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, 

2. Podmiotowi świadczącemu usługi wsparcia IT, które wiążą się z możliwością uzyskania przez podmiot świadczący usługi dostępu do Twoich danych osobowych. 

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. 

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. 

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 

Cele i czynności przetwarzania 

1. Kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy 

Strona zbiera dane dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzu tj.: imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu. Ponadto, w treści wiadomości wysłanej za pomocą formularza Użytkownik dobrowolnie może zawrzeć również inne dane osobowe. Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia). 

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i zostanie usunięta przez Administratora w terminie 30 dni od jej odebrania. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika.

2. Pliki cookies 

Strona wykorzystuje pliki cookies tj. niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. 

Zgoda na cookies 

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Użytkownik może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony. 

Cookies własne

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich 

Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej. 

Analiza i statystyka 

Pliki cookies są wykorzystywane do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie. 

3. Logi serwera 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

4. Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych obejmuje wyrażeniu następujących zgód:

Zgoda na marketing – Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Osiedle Bliskie sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 11a/50, 20-601 Lublin, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym w celu i zakresie koniecznym do realizacji zgłoszenia.

Zgoda na kontakt mailowy – Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Osiedle Bliskie sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 11a/50, 20-601 Lublin, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym w celu przesyłania mi ofert handlowych na produkty własne spółki drogą elektroniczną.

Zgoda na kontakt telefoniczny – Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Osiedle Bliskie sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 11a/50, 20-601 Lublin, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym w celu kontaktu telefonicznego ze strony przedstawicieli spółki w sprawach związanych z ofertą handlową na produkty własne.